Komu sa oplatí využívať tretí pilier?

tretí pilier

Komu sa oplatí využívať tretí pilier?

Súvisiace články

4 komentáre

 • Pre mna je najvačším lákadlom to, že je tam aj sporenie daňovo zvýhodnené. Sporitelia majú možnosť odpočítať si od základu dane sumu zaplatených príspevkov. Nesmie to však byť viac ako 180 eur za rok. Daňové zvýhodnenie si však môžu uplatniť len tí klienti DDS, ktorí do tretieho piliera vstúpili po 1. januári 2014 alebo podpísali so svojou DDS dodatok k staršej zmluve. Ak niekto vstúpil do tretieho piliera pred uvedeným dátumom a nepodpísal žiadny dodatok k už uzavretej zmluve, daňové zvýhodnenie si uplatniť nemôže.

  • Dobrý deň, daňové zvýhodnenie je veľká výhoda, ale dane by nikdy nemali byť jediným dôvodom pre uzavretie zmluvy. Nie je to tak dávno, keď podobné zvýhodnenie platilo aj pre príspevky do druhého piliera. Daňové zákony sa často menia, takže ťažko povedať, ako to bude v budúcnosti. Dôležité je aj to, ako sa zdaňujú výnosy pri výbere. V treťom pilieri je to dnes sadzbou dane 19 %, pri iných produktoch sa vieme dani zatiaľ vyhnúť úplne. http://www.dubovanskymartin.sk/investovanie-do-fondov-vii-dane/

 • Ja som práve radšej predčasne zrušil III.pilier, lebo zhodnocovanie bolo mínusové oproti obyčajnému sporeniu na termínovanom vklade. Rovnako aj vyplácanie mesačnej renty pri dosiahnutí minimálne veku predčasného dôchodku bude podľa mňa poisťovňami nastavené na vek dožitia aspoň 120 rokov…..
  Podľa mňa celé je to len štátom podporovaný súkromný biznis……
  Všetci klienti DDS sú investormi a nie sporiteľmi, nakoľko som ešte nepočul, že sporiť sa dá aj do mínusu….
  Ak by zamestnancom bolo umožnené si vybrať medzi súčasným DDS a sporením si na svojej tzv. dôchodcovskom termínovanom účte zriadenom NBS vrátane príspevkov zamestnávateľa t.j. výber bude možný len a len v zákonom stanovených prípadoch, potom by ste videli, ako by sa väčšina rozhodla.
  Samozrejme výber banky na zriadenie termínovaných vkladov by bolo občanovi 1x ročne umožnené a takto by nikdy nemohlo dôjsť k poníženiu vloženej sumy!!! Rovnako aj pri mesačnom výbere po dosiahnutí dôchodkového veku sa mu nevyčerpané prostriedky budú zhodnocovať. Toto ale samozrejme niekomu nevyhovuje, že?

  • Chápem, že sa hneváte, keď ste išli do mínusu. Ak Vám prispieval zamestnávateľ, tak nevidím dôvod rušiť tretí pilier, keďže Vaším výnosom je aj príspevok zamestnávateľa.
   Výnos na termínovanom vklade dnes nie je žiadna sláva až na pár výnimiek, aj tak to však nepokryje ani infláciu. Pri investovaní treba myslieť na to, že tie peniaze investujete dlhodobo, preto treba prehliadnuť, keď je nejaký čas výnos záporný. S tým treba počítať. Je to nastavené na dlhodobé zhodnotenie, nie krátkodobé. Ďalšia vec je výber fondov, či ste mali akciové alebo dlhopisové. Vo fondoch aj v samotných DDS-kách je veľký rozdiel.
   Dôchodok v treťom pilieri si môžete nechať vyplácať aj 5 rokov, nemusíte mať doživotný, tým pádom je jedno, aký vek dožitia si poisťovne nastavia. Možno ste si to pomýlili s druhým pilierom, tam väčšinou vyplácajú doživotne. Pri čerpaní dôchodku sú peniaze investované ďalej v konzervatívnom fonde, kde sa môžu ďalej zhodnocovať.
   Áno, väčšina zamestnancov by uprednostnila termínovaný vklad a som presvedčený o tom, že by to bola z dlhodobého hľadiska chyba.
   Aj DDS-ku je možné zmeniť.
   Netvrdím, že tretí pilier je dnes nastavený dobre. Podľa mňa sa to neoplatí niekomu, komu neprispieva zamestnávateľ a radšej by sa mal obzrieť po investícii mimo DDS. Myslím si ale, že tretí pilier je dobrý krok k tomu, aby mali ľudia aspoň prilepšenie k dôchodku zo Sociálnej poisťovne alebo z druhého piliera, keďže ten určite nebude vysoký.

Comments are closed.